50+ csoport 2023. 02.21. alkalom beszámolója

2023.02.23

A hamvazószerdát megelőző húshagyó kedden találkozott az 50+ csoport a debreceni Szent László Plébánián. Találkozásunk már a nagyböjti készület jegyében telt, Lépes Katalin nővér diameditációja kezdett ráhangolni minket az idei nagyböjti időszakra.

Lépes Katalin: Nagyböjt első hete

Az élet élni akar, erre teremtettünk. Egy újszülött csodája döbbent rá újból és újból, hogy nem feledkezett meg rólunk az Atya, mert egy új életben egy újabb képmásával ajándékoz meg bennünket.

Ez az előttünk álló idő csodálatos lehetőség, hogy ismét felfedezzük az élet csodáját, azt az életet, mely ennek az időnek a végén születik meg a mi Urunk végtelen szeretete nyomán.

Ez alatt az idő alatt merjünk elszakadni a napi gondjaink szorításából! Merjük hinni minden nehézségünk és félelmünk ellenére, hogy a "felhők fölött örökké kék az ég"!

Merjük elhinni, hogy mi kevesek vagyunk arra, hogy a vágyott boldogságot egyedül képesek leszünk elérni!

Soha nem vagyunk egyedül. Mióta ember él a földön, soha senki nincs egyedül. Ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassuk, meg kell fordulnunk, hogy meglássuk azt a Valakit, akinek fontosabb vagyok, mint én önmagamnak.

Talán sokat tudok elméletben arról a Valakiről, aki teremtette ezt a világot és létben tartja, lehet, hogy csak keveset. A készületi idő mindannyiunk számára egy lehetőség, melyet a feltámadás ünneplése koronáz meg. Ez az ajándék az örök élet ígérete, amely ma elkezdődhet és soha nem ér véget.

Az idő kezdete előtt Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képmásunkra és hasonlatosságunkra, és ebben a kijelentésben én is benne voltam személy szerint, nemcsak úgy nagy általánosságban. Isten öröktől fogva elhatározta, hogy legyek, hogy éljek és válaszoljak az Ő hívására, mely a létem kiteljesedését jelenti.

Az idő kezdete előtt Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képmásunkra és hasonlatosságunkra, és ebben a kijelentésben én is benne voltam személy szerint, nemcsak úgy nagy általánosságban. Isten öröktől fogva elhatározta, hogy legyek, hogy éljek és válaszoljak az Ő hívására, mely a létem kiteljesedését jelenti.

Ekkor valami összetört, az ember és az Isten közötti harmónia megsérült. Az ember félni kezdett, mely korábban ismertlen volt a számára, és elindul az egymásra mutogatás. "Az asszony adta, a kígyó vezetett félre", vagyis az Ádám és Éva közötti egység is súlyosan sérül. Álandósul a földön a félelem, a felelősség nem vállalása. Embernek ember lesz a farkasa. /Káin és Ábel/

Én mikor ettem a tiltott fáról? Hol vannak az én tiltott fáim? Aminek következményei vannak, mint az első ember esetében, amikor a bizalom sérül. Mikor hittem jobban a kígyónak, mint az Istennek?

Ez most sincs másként a ma élő ember életében. Ezek a "tiltott fák, lehetnek nagyok, lehetnek kicsik", a lényeg, elfordulás a szeretett Személytől, annak visszautasítása, aki azért teremtett, hogy megajándékozzon azzal a szeretettel, amire létem pillanatától kódolva vagyok. Ilyenkor önmagamat kötözőm meg, és a helyzeten nem változtat az sem, hogy egy "kötél, vagy egy zsinór" tart távol Istentől.

Hányszor halljuk nem hívő emberek szájából - de sokszor a hívők is megkérdőjelezik, az Isten jóságát, amikor a tetteink következményeivel már nem tudunk mit kezdeni - hogy "miért engedi meg az Isten ezt a sok gonoszságot, szenvedést, háborút stb. Ha Ő valóban jó és mindent megtehet, miért nem lép közbe?"

Ilyenkor megfeledkezünk arról, hogy Isten szabadnak teremtett, és annak minden nagyszerűségét és felelősségét vállalnunk kell. Ő partnernek tekinti az embert, aki képes a szeretetre és szeretettel válaszolni arra, még akkor is, amikor ez sokszor áldozatot jelent.

Joel próféta által azt üzeni az Úr: "Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület." /Jo2, 12/

Az Atya elküldte a Fiát, hogy tévelygéseinkből megváltson minket, emberként jött közénk, egy lett közülünk, a bűnt kivéve.

Vállalta a mi lázadásainkkal, szeretetlenségeinkkel, /mely embertelenséget szül/, önzésünkkel, gőgünkkel elcsúfított világunkat, hogy létével, tanításával, a bűn következményeit vállaló halálával, helyreigazítsa az általunk okozott kárt.

Kinek van ekkora szeretete? Talán azért vagyunk sokszor érzéketlenek, mert nem tudjuk felfogni és elfogadni ezt a szeretetet. Szent Pál Izajást idézve: "A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad." Iz 49,8 szólít fel: "Nos, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja." /2Kor 6,2/

Mire ad alkalmat ez az idő? Fontos, hogy az imádságban találkozzak a mi Urunkkal, Istenünkkel, hogy megnyíljon a szemünk arra az igazságra, ahogyan az Isten lát engem, és ahogyan én látom Őt.

"Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz." /Mt 6,6/

Mit jelent a bezárt szoba? Nem a külső körülményeket, bár az is fontos lehet, de a lényeg, hogy mindent és mindenkit kizárva álljak az Isten elé, hogy elmondhassa, hogy mennyire szeret, és mik azok a dolgok bennem, amik ezt megakadályozzák.

"Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál." /Mt 6,1/

Ha jót teszek, ügyeljek arra, hogy ne az elismerésért tegyem, hanem szeretetből Isten és az ember iránt. Ha Isten jelenlétében tudom ezt megtenni és ez szokásommá válik, egy csodálatos világ születik meg bennem és általam.

A nagyböjt a szeretet újra felfedezéséről kell, hogy szóljon, ami új életet teremt.

Február 24-én, pénteken az 50+ csoport tagjainak részvételével imádkozzuk a Keresztutat templomunkban. Jöjjünk minél többen, időt adva magunknak és Istennek a találkozásra, hogy a készület ideje segítsen új életet teremteni a lelkünkben! Találkozás: 17.00 órakor

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el