50+ csoport - március 22. alkalom beszámolója

2022.03.28

A mai napon Jacek Atyával a Tékozló fiú történetét olvastuk.

( https://szentiras.hu/SZIT/Lk15,11-32 )

A tékozló fiú.

11Majd így folytatta: "Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 14Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 15Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 16Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. 17Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt. 18Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. 20Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.

21Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. 22Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. 23Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, 24hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. 25Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. 26Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. 27Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte. 28Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. 29De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. 30Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. - 31Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 32S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."

A tékozló fiú hazatérése - Egy hazatalálás története

Henri J. M. Nouwen

A tékozló fiú hazatérése egyike a Szentírás azon történeteinek, amelyekben Jézus Isten országának az evilági gondolkodástól eltérő törvényeiről szól. A példázat súlyos kérdéseket vet fel. Miért fogadja kitörő örömmel és nagy lakomával az apa hazatérő fiát, aki kikérte, majd eltékozolta örökrészét? Van-e magyarázat a fiú tettére, helyénvaló-e a megbocsátás? Jogosan neheztel-e a nagyobbik, a "jó" fiú, aki úgy érzi, hogy még sosem kapott ennyit, pedig mindig apja kedvében járt? Rembrandt élete végén, mintegy élettapasztalatainak esszenciájaként vitte vászonra a történetet, zseniális remekművet alkotva. - Henri J. M. Nouwen (1932-1996) a múlt század egyik jelentős és magyarul eddig kiadatlan katolikus szerzője. Életének válságos időszakában talált rá a festményre, ami rendkívüli hatást tett rá, és utána éveken át egy mély felismerésekhez vezető folyamat katalizátoraként működött benne. Ezeket osztja meg velünk A tékozló fiú hazatérése című, legismertebb művében. Saját és Rembrandt életének példájával alátámasztva tárja fel azt, hogy a tékozló fiú, az idősebb fiú és az apa szerepe, sorsa egyaránt bennünk él. Lényünk e három aspektusának megtapasztalása, a példázat megértése és átélése a keresztény hit mélyrétegeibe, Istenhez vezet el. A kötetet kiegészítő életrajzi vázlat bemutatja Nouwen rendkívüli, ellentmondásosságában is kimagasló személyiségét, felvillantja életének néhány fontos fordulópontját. A végkövetkeztetés itt sem más, mint A cselekvés útja mint spirituális ösvény könyvsorozat többi kötetében: belső békénket és szabadságunkat, ezzel egyben Isten országának bejáratát az önzésünktől való megszabadulás, a sorscsapásainkon való felülemelkedés és a másoknak való önzetlen segítségnyújtás útját járva lelhetjük meg.

( forrás: https://www.libri.hu/konyv/henri_j_m_nouwen.a-tekozlo-fiu-hazaterese.html )

Józsa István

REMBRANDT: A TÉKOZLÓ FIÚ HAZATÉRÉSE

A művészet történetében a 19. század végéig, az avantgárd fordulatig a festmények, a többalakos kompozíciók a Biblia, a görög-latin mitológia történeteire, helyzeteire készülnek. A tékozló fiú története az európai művészet történetében az egyik leggyakrabban megjelenített.

Rembrandt élete utolsó évében két képet fejez be, egy önarcképet, híres időskori portréját és "A tékozló fiú hazatérése" című kompozícióját. A képet a bal felső saroktól a jobb alsóig átló választja két részre, ezzel emeli ki az előtérben apa és fia alakját. Így elhelyezve a geometriai perspektívában az egyes alakokat, a helyzetet a megvilágítással teszi élővé. Az eljárás, achiaroscuro a chiaro, világos és az oscuro, homályos összhatását jelenti, a festő a fény játékával a térbe helyezést teszi élővé. Rembrandt drámai, sötét tónusokat ötvöző fényhatásait Caravaggio piros-fekete kontrasztokra épülő formanyelvével szokták rokonítani. A szakirodalom a pályaívet követve az egyre borongóbb ábrázolásmódról beszél.

A chiaroscuróval felépül a kép központi mértani alakzata, a piramis, illetve követhető, hogy a kép háromszögekre épül. A központit az apa és a fiú testhelyzetének, mozdulatainak, ruházatának vonalai alkotják. Az előtérben térdeplő fiú alakja is háromszögre, pontosabban egymást folytató háromszögekre épül. A Biblia földi atya-mennyei Atya párhuzamról beszél, Rembrandt képén a háromszög a Szentháromság jelképe. Az apa jobb keze nőies, utalás ez arra is, hogy a Szentlélek asszonyi természetű, több nép szövegkincse leírja a gondolatot, köztük elsősorban orosz gondolkodók műveiben találjuk meg. A Szentháromság tehát másfelől Rembrandt emberképe. Tékozló fiú, minősít a festő, nem tud helyesen élni a lehetőségeivel.

( forrás: https://www.kortarsmuveszet.com/jozsa-istvan-rembrandt-a-tekozlo-fiu-hazaterese.html )

********

Az agapét követően dr. Szabó Eszter izgalmas előadását hallgattuk meg Szent László királyról.

( https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-laszlo-kiraly )

Berényiné dr. Felszeghy Márta

koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!