50+ csoport 2024.05.14. alkalom beszámolója

2024.05.23

'' a Lelket ki ne oltsátok'' 1Tessz. 5,19.

Az elmúlt héten az 50+ csoporttal a z eljövendő Pünkösdvasárnapra készültünk. (május 19. )

ApCsel 2,1-11 Zsolt 103,1ab és 24ac.29bc-30.31 és 34 1 Kor 12,3b-7.12-13 vagy Gal 5,16-25 Jn 20,19-23 vagy Jn 15,26-27;16,12-15

Katalin nővér volt a vendégünk, aki segített számunkra közelebb hozni a Pünkösd misztériumát, gondolataiból idézünk:

A Karácsony, a Húsvét és a Pünkösd az egyházi év három meghatározó ünnepe, mely a Szentháromság titkának a kinyilatkoztatása a számunkra.

A Szentháromság kinyilatkoztatása az Isten benső életének a teljességét hozza közel. Az Isten számunkra megközelíthetetlen valósága tárul fel előttünk.

Jézusnak az emberek felé való nyitottsága, irgalma, türelme vonzó és követhető. Megnyilatkozásai beavatnak a Szentháromság életébe. Fülöp apostol kérte Jézust: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk!" ( Jn14,8 )

"Már oly régen veletek vagyok – felelte Jézus - , és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem." ( Jn14,9-10a.)

"Jézus annyiban van jelen az életünkben, amennyire azonosulunk vele, amennyiben az Ő Lelke cselekszik bennünk. "Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad-e, a Lélektől tudjuk, akit nekünk adott." ( 1Jn3,24)

Jézus mennybemenetelével lezárul a testben való földi küldtetése, Lukács szerint az Atyához megy, aki küldte. De megígéri, hogy nem hagyja árván az embereket, elküldi a Szentlelket, aki az Atya és a Fiú szeretetének a megszemélyesülése.

Vagyis nem látható formában, de hatásaiban az Atya és a Fiú Lelke jelen van az Egyházban, a megkeresztelt emberekben, a szentségekben, különösen a bérmálás szentségében. "S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya megtanít majd mindenre, és eszetekbe jutatat mindent, amit mondtam." ( Jn14,26) - mondja Jézus a búcsúbeszédben.

A Szentháromság minden közösség ősmintája és célja, melyből minden közösség forrásozik. Pünkösdkor válik számunkra teljessé a Szentháromság egész valósága, amikor megnyilvánul számunkra az isteni élet elsöprő ereje.

A Szentlélek itt van közöttünk kétezer év óta, ereje és hatalma nem csökkent. Küldetése, hogy bevonjon a Szentháromság életébe mindenkit. aki nem utasítja el a meghívást a Bárányt /Jézust/ Jegyesét az /Egyházat/, ahol örök életre szökellő forrás fakad. A Szentlélek öröktől fogva kapocs az Atya és a Fiú között és kapocs az emberek és a Szentháromság között.

https://www.youtube.com/watch?v=Tnm0E-o5JP4

https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM

https://www.youtube.com/watch?v=rrGzug9jCa0

Éredeklődők számára ajánljuk:

Jn 20,19-23

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2022-2023/2023-05-28/

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2019-2020/2020-05-31/

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2015-2016/2016-05-15/

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2014-2015/2015-05-24/

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2011-2012/2012-05-27/

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2010-2011/2011-06-12/

Jn 15,26-27;16,12-15

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2020-2021/2021-05-23/

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2017-2018/2018-05-20/

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el