50+ csoport 2024.05.28. alkalom beszámolója

2024.05.30

Az 50+ csoport eheti találkozóján a vasárnapi evangéliumot olvastuk, majd beszéltük meg közösen.

Vasárnap Úrnapja lesz, az 50+ csoport tagjai a Rózsafüzér társaság tagjaival közösen díszítenek majd oltárt az ünnepre.

ÚRNAPJA

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, de nálunk is a következő vasárnapon tartott főünnep.

A Nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia.

1247-ben ülték meg először az ünnepet Lüttichben. Krisztus annakidején ugyanis látomásban adta tudtul az ágostonrendi lüttichi Szent Juliannának, hogy szeretetének ezt a titkát egyházi ünneppel is dicsőítsék. Az ünneplést IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyházra elrendelte. A liturgikus szövegeket és a szentmise szekvenciáját Aquinói Szent Tamás írta meg.

A szentmise végén az Oltáriszentséggel a kézben körmenetben a pap elindul, és négy oltárt érintve körbehordozzák a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust.

(https://archiv.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000281.HTM)

június 2. vasárnap: Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
Kiv 24,3-8 Zsolt 115,12-13.15 és 1abc.17-18 Zsid 9,11-15 Mk 14,12-16.22-26

Az utolsó vacsora előkészítése.

12A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: "Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?" 13Erre elküldte két tanítványát: "Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, 14aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? 15Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el." 16A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

Az Oltáriszentség alapítása.

22Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: "Vegyétek, ez az én testem." 23Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. 24Ő pedig így szólt: "Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. 25Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában."

Péter tagadásának megjövendölése.

26Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az Olajfák hegyére.

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2020-2021/2021-06-06/

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2017-2018/2018-06-03/

Az agapét követően Péter testvér képes-beszámolóját hallgathattuk meg:

Aquinói Szent Tamás hármas jubileumát (szenttéavatásának 700., halálának 750., születésének 800. évfordulóját) különleges és méltó módon ünnepelte meg a domonkos közösség.

https://domonkosok.hu/2024/04/26/egyutt-aquinoi-szent-tamassal-kozossegi-zarandoklat-toulouseba/

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el