50+ csoport 2024.06.04. alkalom beszámolója

2024.06.06

Június 4-én a következő vasárnapi evangélium olvasásával indítottunk:

Június 9. vasárnap: Évközi 10. vasárnap

Ter 3,9-15 Zsolt 129.1-2.3-4ab.4c-6 2Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben:

Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.

Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: "Belzebub szállta meg", és: "A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."

Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: "Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.

Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: "Megszállta a tisztátalan lélek."

Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: "Anyád és testvéreid keresnek téged odakint."

Ő így válaszolt: "Ki az én anyám és kik az én testvéreim?" Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: "Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!"

Ezek az evangélium igéi.

https://www.palferi.hu/hanganyagok/2017-2018/2018-06-10/

Az agapét követően Bakóczy Kati előadását hallgathattuk meg Márk evangélistáról.

Márk életéről az Apostolok cselekedeteiből tudunk. Péter "elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak".

A Getszemáni-kert is Márk anyjáé lehetett, így alhatott itt Márk az Úr elfogatásának éjjelén. Amikor ugyanis az Urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, "egy ifjú követte, meztelen testét csak egy gyolcslepel fedte. Amikor meg akarták fogni, otthagyta a gyolcsleplet, és meztelenül elfutott" (Mk 14,51–52).

A feltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása, s az ifjú Márk az elsők között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek. Péter ezért mondhatja őt a fiának (1Pét 5,13).

Az Apostolok cselekedeteiben három néven is találkozunk vele: előfordul mint "Márknak nevezett János" (12,12.25), mint "János" (13,5.13) vagy egyszerűen mint "Márk" (15,39). Ugyanolyan kettős névvel állunk itt szemben, mint Saul-Pál és Simon-Péter nevénél.

Márk Kr.u 50–70 között írta evangéliumát. ?????

Evangéliumának szimbóluma az oroszlán:

-az állatok királya, amely nagyon jól reprezentálja Krisztus hatalmát,

-a pusztában kiáltónak szava:

"Készítsétek az Úr útját"

-az oroszlán a föltámadásnak is jelképe

"Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete.".

Evangéliuma rövid, tömör

-A szövegrészek egymásra épülnek, nem önálló egységek

-Nem szerepel benne Kaiafás főpap neve

-Sok szereplőt név szerint említ: Cirenei Simon, Simon leprás/háza/

-A szövegben sok a szemitizmus

-Teológiai hangsúly: Ószövetségi előképek a szenvedő igaz győzelméről. Jézus Istensége ebben mutatkozik meg igazán.

Mk 14, 45 katefilészen – átcsókolta-össze-vissza csókolta

Szemtanú : PÉTER


Találhatunk apró részleteket Márknál – és csak nála –, amelyek csak szemtanútól származhatnak. Például: Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy Jézus a hajó végében egy párnán aludt (4,38).

Csak ő őrzött meg az Üdvözítő életéből olyan részleteket, mint az, hogy a hozzá jövő gyermekeket "karjaiba vette" (10,6), hogy a "lelke mélyéből fölsóhajtott", amikor a farizeusok égi jelet kértek tőle (8,12).

És neki köszönjük az Úr szavait arám anyanyelvén: "Effeta" ( =nyíljál meg", 7,34) és "Talíta kúmi" ( = "leányka, kelj föl", 5,41.)

Találhatunk apró részleteket Márknál – és csak nála –, amelyek csak szemtanútól származhatnak. Például: Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy Jézus a hajó végében egy párnán aludt (4,38).

Csak ő őrzött meg az Üdvözítő életéből olyan részleteket, mint az, hogy a hozzá jövő gyermekeket "karjaiba vette" (10,6), hogy a "lelke mélyéből fölsóhajtott", amikor a farizeusok égi jelet kértek tőle (8,12).

És neki köszönjük az Úr szavait arám anyanyelvén: "Effeta" ( =nyíljál meg", 7,34) és "Talíta kúmi" ( = "leányka, kelj föl", 5,41.)

MŰKÖDÉSE

Márk korán kezdte az apostoli munkát.

Bizonyos, hogy Rómában titkára és tolmácsa volt Szt. Péternek.

A hagyomány Márkot az alexandriai egyház alapítójaként és vértanújaként tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98–117) szenvedett vértanúságot.

VELENCE

Alexandriában, szentmiséjén támadták meg, kötelet kötve nyakára elhurcolták, vértanúhalált szenvedett.

820 körül Velencébe vitték a csontokat, tiszteletére ott dómot építettek 976-1071 között.

Azóta szerepel a város címerében az oroszlán.

Szt. Márk Velence védőszentje

Festmények: Jacopo Tintoretto / Szt Márk testét Velencébe szállítják

/ Szt Márk megszabadítja a rabszolgát

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el