50+ csoport vendégei: Kanizja Zaborowska nővér, Boldog Mária Lujza csoport

2022.10.24

" Mi is őtet kövessük, azon legyünk

Amit benne dicsérünk, cselekedjük. "

Ha sok kis lépést sokan megteszünk, a sok kis gyertya korunkba is elhozza azt a fényt és meleget, amelyet Árpád-házi Szent Erzsébet több, mint 800 esztendővel ezelőtt betegei és szegényei számára gyújtott.

Árpád-házi Szent Erzsébet üzenetét hozták magukkal Sárospatakról Kanizja Zaborowska nővér, valamint a Boldog Mária Lujza csoport és a Szent Erzsébet Apostoli Közösség tagjai, akiket az 50+ csoport, a Márta és Mária csoport, valamint a Szent Anna plébánia Idősakadémiájának csoporttagjai láttak vendégül 2022.október 11-én. A sárospatakiak "visszaadták" a látogatást, hiszen májusban ők fogadtak bennünket.

https://www.dnyem.hu/2022/05/30/sarospatakon-jart-a-szent-laszlo-plebania-50-csoportja/

A látogatás, közös emlékezés különlegessége volt, hogy október 11-én volt 80 éve, hogy letelepedtek a ferences és a domonkos szerzetesek Debrecenben. A ferences atyák korábban a debreceni Szent István plébánián szolgáltak, a domonkos szerzetesek viszont ma is jelen vannak a Szent László Plébánia életében.

A hagyomány szerint már a középkorban éltek domonkos szerzetesek Debrecenben, de jelenlétük és távozásuk körülményei máig tisztázatlanok.

A mai plébániát 1942. október 11-én alapította Boldog Scheffler János püspök, s a domonkos szerzetesekre bízta a város észak-nyugati területén élő hívek lelkigondozását. Ők a Füredi úton kezdtek templomot építeni, de a szerzetesrendek 1950-es feloszlatása után megszűnt működésük, a plébániát az egyházmegye vette át. A hívek megnövekedett száma miatt hozzáláttak az addigi kápolna helyett a mai is látható templom építéséhez, mely 1983-ra készült el.

A domonkosok 1990-ben térhettek vissza Debrecenbe, de ekkor hazánkban kevés domonkos szerzetes volt, ezért az az elhatározás született, hogy a lengyel domonkos tartományból érkeznek ide szerzetesek misszióba.

2004-ben a Szent László Plébánia Füredi úti telkén, a jelenlegi templom mellett, közösségi- és rendház építése kezdődött, mely az újonnan alapított II. János Pál Intézetet is magába foglalja. Az épületegyüttes teljes egészében 2010-re készült el.

(https://szentlaszlodomonkos.webnode.hu/rolunk/)

Vendégeink a Szent Anna Székesegyházat és az Őseink hite kiállítást tekintették meg elsőként, majd közös szentmisén vettünk részt. A szentmisét Vadászi László atya mutatta be, akit nagy örömmel üdvözöltek a sárospatakiak, hisz László atya évekkel ezelőtt káplánként szolgált Sárospatakon.

Lk 11,37-41

"Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: "Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!" "

Gal 5,1-6

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

Isten előtt nem a törvény külső megtartása számít, hanem a szeretet által tettekben megnyilvánuló hit.

" Testvéreim!

A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket.

Én, Pál mondom nektek: Ha csupán az ószövetségi törvényt tartjátok meg, Krisztus semmit sem használ nektek. Ismét kijelentem, hogy mindaz, aki a körülmetéléssel vállalja az ószövetségi törvényt, köteles azt a maga teljességében megtartani. Ha a mózesi törvény (megtartása) által akartok Isten előtt kedvessé válni, elszakadtatok Krisztustól, és elvesztettétek kegyelmét.

Mi azonban, a Szentlélektől vezetve, a hittől várjuk a megigazulást, és reméljük annak beteljesedését. Jézus Krisztusban ugyanis nem az számít, hogy valaki a körülmetélkedéssel vállalta-e az ószövetségi törvény megtartását vagy sem, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny."

Homiliájában László atya arra hívta fel a figyelmünket, hogy a törvény önmagában üres, ha nincs mögötte tartalom az életünkben. Jézusban Isten arra hív minket, hogy lépjünk túl a törvényen, hogy lássuk meg Istent a törvények mögött. A törvények, szokások kapcsán megütközünk, ha valaki nem tartja be azokat, nem vesszük észre a másik EMBERT, csak a szokáshoz ragaszkodunk, megbotránkozunk, ha nem úgy cselekszik, ahogy "kellene". Isten azonban valami újat hoz az életünkbe: mit érünk azzal, ha igazunk van, de nem vesszük észre, hogy Jézus belépett az életünkbe...Pál azt mondja: nem a törvény a lényeg, hanem a törvényhozó. Nincs még egy olyan nép, amelyhez olyan közel lenne Isten, mint a keresztényekhez. A mi Istenünk sokkal közelebb van hozzánk, mint gondoljuk - nem az a lényeg, hogy mi van kívül, hanem, hogy mi van a bensőnkben. Ha szeretném, hogy Jézus bennem lakjon, készítek-e Neki méltó helyet? Ne azért tegyem, mert ez a törvény, hanem azért, Jézusnak, Istennek akarok helyet teremteni az életemben, magamban, hiszen "Isten országa bennetek van".

A szentmise után a Szent Anna Székesegyház hittantermében zajlott a vendégfogadás, ahol felfrissülhettek a kirándulók, tartalmas beszélgetések zajlottak a vendéglátók és a vendégek között, László atya is velünk tartott az agapéra.

Rövid városnéző séta következett Bakóczy Katalin vezetésével, majd a Déri Múzeum fogadott minket, ahol a Munkácsy trilógiában gyönyörködve hallgathattuk meg Kati tárlatvezetését.

Ezután villamossal folytattuk utunkat a Szent László Plébániára. A templomban közösen imádkoztuk az Irgalmasság Rózsafüzért, majd a II. János Pál teremben Havas Lászlóné Gyöngyi előadását hallgattuk meg a Domonkosok debreceni történetéről.

A program zárásaként kötetlen beszélgetés és agapé keretében személyes ismeretségek köttettek a csoportok tagjai között, jó érzés volt ismeretlen ismerősökként együtt tölteni a délutánt. A debreceniek finom süteményekkel látták vendégük a sárospatakiakat, akik személyes ajándékokkal köszönték meg a fogadtatást.

Köszönjük Mindenkinek, aki velünk volt, süteménnyel-gyümölccsel, idővel, jókedvvel, szeretettel hozzájárult a napunk széppé-tartalmassá tételéhez!

Berényiné dr. Felszeghy Márta

koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el