Idősek és betegek szentmiséje volt templomunkban április 9-én

2022.04.14

Idősek, betegek szentmiséje a Debreceni Szent László Plébánián

Az elmúlt két évben a covid - járvány folyományaként nem tudták megszervezni a Szent László Plébánián a már hagyományosnak mondható Idősek miséjét. Az idei évben viszont dr. Havas Lászlóné Gyöngyi fáradhatatlan szervezésének köszönhetően 2022. április 9-én, a nagyhetet megelőző szombat délutánján, 15.00 órától bensőséges szentmise keretében járulhattak a résztvevők a betegek szentségéhez.

Mintegy negyven idős, beteg testvérünk kérte a betegek szentségének kiszolgáltatását, az olajjal való megkenést, a papi áldás kíséretében. A szentmisét Jacek Górski Atya és Leszkovszky György Pál Atya celebrálta.

Pál Atya homíliájában különösen is felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy a betegek szentségét nem csak haldoklók, hanem mindazok a hívek (megkereszteltek) megkaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni.

A szentségekben, így a betegek szentségében is, Krisztussal találkozunk, Krisztus által pedig Istennel. Isten szeretete jelent meg közöttünk Jézus Krisztusban.

Jézus együttérzése a szenvedőkért elmegy s végsőkig: azonosul velük: "Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meg- látogattatok, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdik majd tőle: Uram, mikor láttunk téged éhezni és tápláltunk téged, vagy szomjazni és inni adtunk neked? Mikor láttunk mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen vagy fogságban, és meglátogattunk téged? Bizony mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek is a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek." (Mt 25,35-40)

Ezen kívül maga Jézus kéri: "Gyógyítsatok betegeket!" (Mt 10,8), valamint Ő ígéri: "Nevemben...betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak" (Mk 16,17-18).

Pál Atya említést tett a betegek szentségének hatásairól:

  • A Szentlélek külön ajándéka: a béke a bátorság kegyelme a betegséggel vagy öregséggel való viszonyban
  • Értelem: A betegségben a beteg szabadon egyesülhet Krisztus szenvedéseivel
  • Felkészülés az utolsó átmenetre: befejezi hasonulásunkat Krisztus halálához és feltámadásához. Megszilárdítja életünk végső földi szakaszát s mindegy szilárd bástyává teszi az utolsó küzdelmekre előretekintve az Atya házába történő belépés előtt.
  • A szentség kiszolgáltatói csakis felszentelt papok lehetnek.

Fontos tudjuk, hogy a szentség felvehető ill. kiszolgáltatható,

  • ha a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni.
  • ha a beteget, aki korábban felvette a szentséget és visszanyerte egészségét újabb súlyos betegség érte.
  • ha valaki komolyabb sebészeti beavatkozás előtt áll.
  • ha kétséges, hogy a beteg eljutott-e értelme használatára, veszélyesen beteg-e, halott-e (pl. autóbaleset).
  • ha a beteg, amikor még értelmi képességei birtokában volt, ezt legalább burkoltan kérte.

A szentség kiszolgáltatásának menete:

  • A kiszolgáltatás gyakorlatilag a szentjakabi módon történik (a pap a beteg fölé teszi a kezét, imádkozik érte az Egyház hitében, majd a püspök által megáldott olajjal megkeni a beteg homlokát és kezeit).

Sok templomban minden adventben és nagyböjtben van olyan szentmise, amelyen kiszolgáltatják a betegek szentségét, egyéb időben a plébánia- hivatalban vagy a sekrestyében kell jelezni, ha valaki fel szeretné venni a szentséget.

A betegek szentségének kiszolgáltatása után lehetőséget kaptam, hogy bemutassam a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát, amely 2019. májusa óta van jelen beteglátogató kolléganőkkel is az egyházmegye kórházaiban.

Röviden ismertettem a Szolgálat létrejöttének történetét, és a mindennapokban előttünk álló feladatokat. A covid-időszak alatt is, a járványügyi szabályok megtartása mellett, folyamatosan jelen voltunk a betegágyak mellett, vigasztalást, jó szót, imát vittünk a betegek támogatására. Egyre több célzott megkeresés ér el bennünket, ami azt mutatja, hogy az elmúlt három év alatt eljutott a köztudatba a Szolgálat híre. Tóth László atya és Laczkó Zsolt atya fáradhatatlan jelenléttel segítenek, hogy a szentségek is eljussanak a betegekhez.

A betegek szentségét nem csak haldoklók, hanem mindazok a hívek (megkereszteltek) megkaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni.

A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül. A Kórházlelkészi Szolgálat munkatársainak talán legfontosabb küldetése, hogy erre a betegek figyelmét felhívják, és igény esetén elérésében közvetítsenek, segítséget nyújtsanak.

A szentmise után agapéra invitálták a megjelenteket, és közel húszan el is fogadták a meghívást. A terített asztal mellet jó hangulatú beszélgetések alakultak ki, levetítettük a Szolgálat 3 éves működése alkalmából készített kis videófilmünket, melyben a Szolgálat mindennapjaival ismerkedhettek meg a jelenlévők.

Egyházmegyénk honlapján az alábbi helyen található meg a szolgálatunk elérhetősége:

https://www.dnyem.hu/korhazlelkeszi-szolgalat/

Köszönöm a meghívást, köszönjük Havasné Gyöngyinek a szervezést, és hála mindazoknak, akik édes-sós süteményekkel járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

Berényiné dr. Felszeghy Márta

koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!