II. János Pál Intézet

2020.03.16

Alapítólevél

Az Úr kettőezer-hetedik esztendejében, június havának huszonnegyedik napján, Keresztelő Szent János születésének főünnepén, Szent László király ünnepéhez kapcsolódóan, XVI. Benedek pápa pápaságának második, dr. Erdő Péter bíboros prímás prímásságának ötödik, dr. Ternyák Csaba egri érsek érsekségének első, Bosák Nándor püspök, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora püspökségének tizennegyedik évében, a Szent Domonkos Rend magyarországi működésének az ezerkilencszázötvenedik évben történt betiltását követő visszatérésük tizenhetedik esztendejében, Andrzej Kostecki OP, a Szent Domonkos Rend Magyarországi Tartományfőnöksége vikáriusa tartományfőnökségének harmadik, Jacek Górski OP plébánosságának és házfőnökségének hatodik évében, a Szent Domonkos Rend és a Szent László Plébánia Debrecen városában, a Füredi út 6. szám alatt együttesen megalapította a II. János Pál Intézetet, melyet Andrzej Kostecki OP vikárius kérésére Bosák Nándor megyéspüspök áldott meg. Az intézetnek a Debreceni Szent László-templom mellett épülő új rendház és közösségi ház ad otthont. Az intézethez kapcsolódó alapítvány célja II. János Pál pápa lelki örökségének ápolása, életművének tanulmányozása és megismertetése, valamint nevelési, kulturális, művészeti, tudományos és sporttevékenységek szervezése és támogatása a Szentatya örökségének, tanításának szellemében.

"A hit és az ész két szárny, amelyekkel az emberi szellem felemelkedik az igazság szemlélésére" - olvassuk II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában. Az alapítók e gondolat jegyében kívánják működtetni az intézetet, helyt adva egyfelől az egyházközségi lelkipásztori céloknak megfelelő tevékenységek szervezésére, másrészt lehetőséget biztosítani a város nagyközönsége művelésére és művelődésére. Az alapítók felismerték azt, hogy jelen korunk társadalmi viszonyai között kiemelt jelentősége van az emberi közösségek és kapcsolatok ápolásának, a párbeszédnek, és fontosnak tartják, hogy tudatosan foglalkozzanak a lélek és az emberi ész, a művészetek értő és Istennek tetsző művelésével. A névadó boldog emlékezetű II. János Pál pápa személyisége és munkássága példamutató. A Szentatya hosszú időszakra hagyott szellemi és lelki örökséget minden népnek és embernek, ezért kívánnak az alapítók neki méltó emléket állítani.

Az alapítók köszönetet mondanak mindazoknak, akik adományaikkal, egyéb támogatásukkal és imáikkal segítették az intézet létrejöttét. Külön kiemelik Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködését.

Az alapítók Istentől kapott hivatásuk tudatában, őseink szent hitének hagyományában, az Isten gondviselésére hagyatkozva indítják útjára az intézetet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Adóik 1%-át felajánlhatják a Katolikus Egyháznak: 0011

Másik 1%-ával támogathatják II. János Pál Alapítványunkat: 18995080-1-09

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el