2023.01.24.
A mai alkalommal is az Úr imádságával kezdtük az együttlétünket, majd a jövő vasárnapi
evangéliumi részlet következett:
" Boldogok a lélekben szegények.
Abban az időben:
Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor
szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert...

50+ csoport 2022.01.17.
A közös imádság után ez alkalommal az is a vasárnapi evangélium olvasása , megbeszélése
következett:
Jézus Kafarnaumban
Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet,
és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás
próféta...

A világi domonkosok debreceni közössége örömmel hívja a kedves testvéreket január 28-án, szombaton a 18 órai szentmise keretében történő beöltözési szertartásra, melyen 5 testvérünk köteleződik el a domonkos lelkiség iránt. Adjunk hálát Istennek, hogy újabb testvéreket hívott meg Szent Domonkos családjába, és ők elfogadták ezt a hívást.

Az új esztendőben is folytatjuk az 50+ csoport összejöveteleit, melyre minden régi és új tagot sok
szeretettel várunk!
2023.01.10-én ismét sokan összegyűltünk, bár a betegség többeket távol tartott a mai találkozótól.
Közös imádságot követően Péter testvér vezetésével a jövő vasárnapi evangélium kapcsán
beszélgettünk.
"Nézzétek, az Isten Báránya! Ő...

Idén az ökumenikus imahét január 15-től 22-ig fog tartani. A hét programjait a faliújságon lehet olvasni. 21-én, szombaton 17 órakor templomunk ad helyet az imaórának, melyet szokásos módon agapé követ. A vendéglátáshoz a testvérek segítségét kérjük. Aki bármilyen módon (édes vagy sós süteménnyel, üdítővel vagy pénzadománnyal) hozzá tud járulni az...

December 13-án az idei évben utoljára találkoztak az 50+ csoport tagjai.A vasárnapi evangéliumi rész megbeszélését követően Nagy Edit előadását hallgattuk meg a téli ünnepkör szokásairól, majd közösen énekeltünk karácsonyi dalokat az adventi készület jegyében. Legközelebb 2023. január 1-én, kedden 9.00 órakor találkozunk.Áldott készületet, boldog...

Az elmúlt héten a közös biblia olvasást és az agapét követően az 50+ csoport tagjai szeretet közösségben megajándékozták egymást egy-egy szellemi ajándékkal. Ki egy verset, ki egy dalt, ki egy kedves írást osztott meg a csoport tagjaival. Szívet melengető érzés volt hallgatni egymást, megosztani magunkat - így készülve a karácsonyra. Nagyszerű volt...

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el